EBSCO Information Services webinar (VIDEO)

Od | 09/12/2021

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa kompanijom EBSCO Information Services organizirala webinar 6. decembra 2021. godine. Webinar je bio namijenjeni studentima, nastavnom osoblju i bibliotekarima.

Učesnici su se educirali kako pretraživati EBSCO baze, citirati članak, slati članke e-mailom, sačuvati članke na Google Drive nalogu, izvesti metapodatke u softvere kao što je Zotero ili Mendeley, preuzeti e-knjige i sačuvati poglavlje određene knjige na lokalni uređaj.

EBSCO je agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa, magazina i elektronskih knjiga. Na platformi su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Platforma uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom. Univerzitet u Sarajevu je omogućio pristup određenim bazama podataka kojima korisnici pristupaju preko statičnih IP adresa organizacionih jedinica ili korištenjem korisničkog imena i šifre.

Link za pristup: Edukacija o pretraživanju EBSCO baza podataka – YouTube