Posjeta Biblioteci Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

Od | 14/01/2022

Direktorica Biblioteke Univerziteta u Sarajevu mr. sc. Nadina Grebović-Lendo i šefica Službe za izdavačku djelatnost Rektorata Fuada Muslić posjetile su Biblioteku Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA gdje su se susrele sa prof. dr. Amelom Kosovcem, dekanom, doc. dr. Erminom Muharemovićem i Jasminom Šabanović, bibliotekarkom. Posjeta je realizirana u sklopu aktivnosti uspostavljanja jedinstvenog bibliotečko-informacijskog sistema Univerziteta u Sarajevu.