Predavanje Elektronsko izdavaštvo i otvoreni pristup (VIDEO)

Od | 08/12/2021

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Bibliotekom Univerziteta u Sarajevu, organizirao je predavanje na temu elektronskog izdavaštva „Elektronsko izdavaštvo i otvoreni pristup“. Pozvani predavač bio je Ben Kaden ugledni stručnjak iz oblasti digitalnog izdavaštva, komunikacije i naučno-istraživačkog rada u digitalnom okruženju, te digitalne humanistike. Na Institutu za bibliotečke i informacijske nauke na Univerzitetu Humboldt u Berlinu trenutno se bavi istraživanjem o potrebama i uslovima rada u školama koje su specijalizirane za bibliotečke i informacijske nauke.

Predavanje je dostupno na linku: https://www.youtube.com/watch?v=P_d90_DNt6k&t=506s