O nama

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu je podorganizaciona jedinica Univerziteta čija djelatnost pruža podršku nastavnom i naučnom procesu na Univerzitetu/organizacionim jedinicama i centar je bibliotečkog informacionog sistema Univerziteta kojim se koordinira i funkcionalno povezuje biblioteka Univerziteta sa bibliotekama organizacionih jedinica Univerziteta.

Osobe za kontakt

mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, direktorica

Fuada Muslić, šefica Službe za izdavačku djelatnost Rektorata

izdavacka.djelatnost@unsa.ba