Savjetovanje „Uloga univerzitetske biblioteke u povećanju vidljivosti naučnih radova“

Od | 27/10/2021

Univerzitet u Sarajevu, Rektorat, 29. oktobar 2021. godine

Savjetovanje Uloga univerzitetske biblioteke u povećanju vidljivosti naučnih radova
Moderatorica: mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, direktorica Biblioteke Univerziteta

PROGRAM

Prvi dio – hibridni događaj (svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu i putem zoom-a)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83394181205?pwd=WFJtN21HRVpNd0IrZWQ4UUdtcFh3QT09
Meeting ID: 833 9418 1205
Passcode: 573022

11:30 Promocija časopisa Pregled (2003 – 2021) na OJS (Open Journal System) platformi
• Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj
• Prof. dr. Senadin Lavić, urednik časopisa Pregled

12:00 – 12:30 Izložba posvećena izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Sarajevu

Drugi dio – hibridni događaj (svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu i putem zoom-a)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83394181205?pwd=WFJtN21HRVpNd0IrZWQ4UUdtcFh3QT09
Meeting ID: 833 9418 1205
Passcode: 573022

13:00 – 13:15 Prof. dr. Senada Dizdar (Katedra za informacijske nauke, Univerzitet u Sarajevu
– Filozofski fakultet) Uloga sažetka/apstrakta u vidljivosti naučnih radova
13:15 – 13:30 Prof. dr. Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu
Publikovanje rezultata istraživanja sa povećanim faktorom utjecaja

13:30 – 13:45 Pauza

13:45 – 14:00 Prof. dr. Iza Razija Mešević (Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet) Elektronsko
izdavaštvo i autorsko pravo
14:00 – 14:15 Doc. dr. Franjo Pehar (Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru)
Uloga Morepressa u digitalnoj transformaciji izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru –
javljanje putem ZOOM-a

14:15 Diskusija i zaključci