Predavanje “Elektronsko izdavaštvo i otvoreni pristup”

Od | 30/11/2021

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Bibliotekom Univerziteta u Sarajevu organizira predavanje na temu elektronskog izdavaštva „Elektronsko izdavaštvo i otvoreni pristup“. Pozvani predavač je Ben Kaden ugledni stručnjak iz oblasti digitalnog izdavaštva, komunikacije i naučno-istraživačkog rada u digitalnom okruženju, te digitalne humanistike. Na Institutu za bibliotečke i informacijske nauke na Univerzitetu Humboldt u Berlinu trenutno se bavi istraživanjem o potrebama i uslovima rada u školama koje su specijalizirane za bibliotečke i informacijske nauke. Predavanje je namijenjeno osobama uključenim u procese elektronskog izdavaštva, bibliotekarima, istraživačima, studentima bibliotekarstva i široj akademskoj zajednici. Učesnici će imati mogućnost da predavanje prate na njemačkom ili b/h/s jeziku.

Predavanje će se održati putem zoom linka 2. decembra 2021. godine od 10:00 do 12:00 sati.  Zainteresirani trebaju izvršiti registraciju do 30. 11. 2021. godine na linku: https://forms.gle/djqRyxDDBQRBTvyEA, a upute za pristupanje predavanju dobit će dva dana prije održavanja predavanja na e-mail adresu.

Organizatori: Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini i Biblioteka Univerziteta u Sarajevu
Naziv događaja: Elektronsko izdavaštvo: primjeri dobre prakse
Datum i vrijeme: 2. decembar, 10:00 – 12:00 sati
Način realizacije: Putem zoom link-a
Registracija: https://forms.gle/djqRyxDDBQRBTvyEA